Adatvédelmi szabályzat

 1. FELTÉTELEK

Az oldalra való belépéssel Ön elfogadja, hogy a jelen Használati feltételek, valamint az alkalmazandó törvények és rendeletek kötelező érvényűek és betartja azokat. Ha Ön nem ért egyet ezen feltételek bármelyikével, tilos ezt az oldalt használni, illetve hozzáférni hozzá. Az ezen az oldalon található anyagok a vonatkozó szerzői jogi és védjegyjogok védelme alatt állnak.2. HASZNÁLATI ENGEDÉLY

Az anyagok (adatok vagy ütemtervek) másolatának ideiglenes letöltése a Társaság weboldaláról kizárólag egyéni, nem szakmai felhasználásra engedélyezett. Ez csak egy engedélyezési engedély, és nem jogcímcsere, és ezen engedély alapján nem engedélyezett:

- módosítani vagy másolni az Anyagokat;
- felhasználni az Anyagokat bármilyen kereskedelmi célú felhasználásra vagy bármilyen nyilvános (üzleti vagy nem üzleti célú) bemutatásra; 
- megkísérelni a Társaság weboldalán található bármely termék vagy anyag dekompilálását vagy rekonstruálását;
- eltávolítani az anyagokról a szerzői jogokat vagy más korlátozó dokumentációt;
- vagy átadni az anyagokat másnak, vagy akár "tükrözni" az anyagokat más szervereken.  

Ez a licenc ennek megfelelően megszűnhet, ha Ön nem tartja be e korlátozások bármelyikét, és a Társaság bármikor megszüntetheti, amikor azt megfelelőnek ítéli. Az Engedély megszűnésekor vagy a Megtekintési engedély megszűnésekor az Ön tulajdonában lévő összes letöltött anyagot meg kell semmisítenie, akár elektronikus, akár nyomtatott formában.


3. KIZÁRÓLAGOSSÁGI FELTÉTEL

A Társaság weboldalán található anyagok "jelenlegi állapotukban" állnak rendelkezésre. A Társaság nem vállal semmilyen kifejezett vagy hallgatólagos garanciát, és ezennel kizár és tagad minden más garanciát, beleértve, de nem kizárólagosan, az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra, a tulajdonjog vagy más jogok megsértésének tilalmára vonatkozó hallgatólagos garanciákat vagy feltételeket. Továbbá a Társaság nem garantálja és nem vállal semmilyen felelősséget az internetes weboldalán található anyagok pontosságát, várható eredményeit vagy megbízhatóságát illetően, illetve az ilyen anyagokkal vagy az ezen oldalra hivatkozott oldalakkal kapcsolatban.4. FELTÉTELEK

A Vállalatot vagy beszállítóit semmilyen körülmények között nem terhelheti semmilyen kár (beleértve, de nem kizárólagosan az információ vagy nyereség elvesztéséből, illetve az üzleti tevékenység zavarából eredő károkat), amely a Vállalat weboldalán található anyagok használatából vagy használatának lehetetlenségéből ered, függetlenül attól, hogy a Vállalat jóváhagyott képviselőjét szóban vagy írásban tájékoztatták-e az ilyen károk valószínűségéről. Mivel néhány joghatósági terület nem engedi meg a következtetett szavatosság korlátozását, vagy a súlyos vagy véletlen károkért való felelősség korlátozását, ezek a korlátozások nem feltétlenül jelentenek különbséget az Ön számára.


5.  VÁLTOZÁSOK ÉS HIBÁK

A Társaság weboldalán megjelenő anyagok tartalmazhatnak tipográfiai vagy fényképészeti hibákat. A Társaság nem garantálja, hogy a weboldalán található anyagok pontosak, készek vagy aktuálisak. A Társaság bármikor, előzetes értesítés nélkül javíthatja a weboldalán található anyagokat. A Társaság ezúttal sem vállal kötelezettséget az anyagok frissítésére.


6. LINKEK

A Társaság nem ellenőrizte a weboldalához kapcsolódó weboldalak vagy linkek többségét, és nem vállal felelősséget az ilyen linkelt weboldalak tartalmáért. Bármely link feltüntetése nem jelenti azt, hogy a Társaság jóváhagyja az adott webhelyet. Az ilyen hivatkozott weboldalak használata a felhasználó saját felelősségére történik.7. A WEBOLDAL HASZNÁLATI FELTÉTELEI

Változások A Társaság bármikor, előzetes értesítés nélkül frissítheti a weboldal használati feltételeit. A weboldal használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Felhasználási feltételek mindenkor hatályos formája kötelező érvényű.8. ALKALMAZHATÓ JOG

A Társaság weboldalát azonosító minden esetben a Társaság Egyesült Államok Államának törvényei szerint kell eljárni, tekintet nélkül annak kollíziós jogi rendelkezéseire. Az általános szerződési feltételek a weboldal használatára vonatkoznak.


9.  ADATVÉDELMI POLITIKA

Az Ön adatvédelme alapvető fontosságú számunkra. Ezt a szabályzatot is azzal a végső céllal hoztuk létre, hogy Ön lássa, hogyan gyűjtjük, használjuk, továbbítjuk, nyilvánosságra hozzuk és felhasználjuk az egyéni adatokat. Az alábbiakban ismertetjük adatvédelmi szabályzatunkat.

- A személyes adatok gyűjtése előtt vagy annak időpontjában meghatározzuk, hogy milyen célból gyűjtjük az adatokat.

- Az egyéni adatokat kizárólag az általunk megadott okok kielégítésére és egyéb jó célokra gyűjtjük és használjuk fel, kivéve, ha ehhez az adott személy hozzájárulását kérjük, vagy ha azt törvény írja elő.

- Az egyedi adatokat csak az említett okok teljesítéséhez szükséges ideig őrizzük meg.


- Az egyedi adatokat jogszerű és ésszerű eszközökkel, és adott esetben az érintett személy tájékoztatásával vagy hozzájárulásával gyűjtjük.

- A személyes adatoknak fontosnak kell lenniük a felhasználásuk céljai szempontjából, és amennyiben e célok szempontjából elengedhetetlenek, pontosnak, teljesnek és naprakésznek kell lenniük.


- Az egyéni adatokat biztonsági biztosítékokkal védjük a rosszhiszeműség vagy a jogsértés, valamint a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, sokszorosítás, felhasználás vagy módosítás ellen.

- Azonnal hozzáférést biztosítunk az ügyfelek számára az egyedi adatkezelési irányelveinkhez és eljárásainkhoz.

- Arra összpontosítunk, hogy üzleti tevékenységünket ezen előírásoknak megfelelően végezzük, azzal a konkrét végcéllal, hogy biztosítsuk az egyéni adatok biztonságát és védelmét.
.
© Minden jog fenntartva fotoalbum.click